Mohammad R.Sahib i

Mohammad R.Sahib i

Assistant professor أستاذ مساعد

Horticulture البستنة وهندسة الحدائق

Mohammad.radhi@agre.uoqasim.edu.iq

07800645573


حمل السيرةالذاتية My Profile on Google Scholar My Profile on ResearchGate تسجيل الدخول لتعديل الملف الشخصي

السيرة العلمية والمهنية

نبذة مختصرة

التحصيل الدراسي

الاهتمامات البحثية

الجوائز العلمية

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙